- Dispečerská centra
WWW.APEL.CZ


ISO 9001
ISO 14001

    Dispečerská centra     Informační panely     Další produkty

ELEKTROMAGNETICKÉ INFORMAČNÍ PANELY

Zobrazení textových a grafických informací pomocí elektromagnetických prvků
Panely složené z matice bodů
7segmentové zobrazovače
Ovládání

  • Zobrazení pomocí principu pasivní reflexe - reflexní strana zobrazovacích prvků odráží dopadající světlo. Zobrazované informace jsou tím lépe viditelné, čím větší je osvětlení panelu. Panely je vhodné použít při vysoké intenzitě okolního světla. Při malém okolním světle je použito interní nebo externí osvětlení nebo rozsvícení LED diod připojených k zobrazovacím prvkům.
  • Informace je zobrazena překlopením barevné reflexní a černé matné strany zobrazovacích prvků pomocí řídících impulsů.
  • malá energetická náročnost.
  • po odpojení panelu od zdroje napětí zůstanou informace zachovány, poslední zobrazovaná informace může být dále zobrazena na displeji.
  • zobrazení - žlutá, červená, zelená, bílá nebo oranžová.
  • možnost generování zvukových signálů.


    Aplikace
  • reklamní a informační panely
  • výrobní haly
  • ukazatele stavu výroby
  • odjezdové haly
  • zobrazení výsledků měření
  • dopravní prostředky
  • informace pro cestující
  • obchodní domy
  • zobrazení stavu ovzduší
  • kongresová centra
  • zobrazení času, teploty,cen,..
  • hotely
  • výsledkové tabule
  • sportovní stadiony
  • jiné zakázkové produkty
  • čerpací stanice
  • nahoru

    Panely složené z matice bodů

    Umožňují současné zobrazení textových i grafických informací. Pro zobrazení textových informací je možný výběr fontu a velikosti písma, výběr umístění textu. Informace lze zobrazovat podle nastaveného časového harmonogramu
    Ukázky
     
  • zobrazovací prvky jsou jednotlivé elektromagnetické body v barvě žluté, červené, zelené, bílé nebo oranžové
  • zobrazovací prvky lze doplnit žlutou diodou LED pro zlepšení viditelnosti při nižším osvětlení panelu
  • střední životnost zobrazovacích prvků - 100 miliónů operací
  • zobrazovací plochu lze využít v textovém nebo zjednodušeném grafickém režimu
  • minimální velikost znaku 5 x 7 bodů (š x v)
  • panely jsou složeny z modulů o rastru 14 x 19 bodů. Moduly se skládají do rozměrů panelu požadovaných zákazníkem.

    Jednotlivé moduly lze skládat :
  • průměr bodu 10 mm
  • ve vodorovném směru do souvislé plochy
  •  
  • ve svislém směru s mezerami
  • průměr bodu 15 mm
  • ve vodorovném i svislém směru do souvislé plochy

  • Doporučená minimální velikost rastru 56 x 19 bodů

    Velikost modulu a znaku pro různý průměr zobrazovacího bodu
    Průměr bodu
    [ mm ]
    Rozteč bodu
    [ mm ]
    Rozlišení
    [ bodů ]
    Aktivní plocha
    (š x v) [ mm ]
    Minimální velikost znaku
    [ mm ]
    Čitelnost znaku
    [ m ]
    10 10 14 x 19 140 x 190 50 x 70 25
    15 15 14 x 19 210 x 285 75 x 105 37
    nahoru

    7segmentové zobrazovače

    Ukázky
    elektromagnetický panel
    elektromagnetický panel
      Umožňují zobrazení číslic a jednoduchých znaků.
    Vhodné pro zobrazení času, teploty, cen, stavu výroby,....
    Možnost nastavení výměny údajů (čas/ datum/ teplota/...).

  • jsou složeny z jednotlivých znaků
  • střední životnost zobrazovacích prvků - 50 miliónů operací

  • Velikost znaku 7segmentových zobrazovačů
    Výška znaku [mm] 100 150 250 300 450 580
    Čitelnost znaku [m] 35 53 88 105 158 203
    nahoru

    Ovládání, spotřeba, parametry

    Ovládání
  • pomocí PC sériovým kanálem RS 232, RS 485 nebo 2 x RS 422
  • bezdrátově pomocí modulu GSM
  • pomocí datové sítě protokolem TCP/IP
  • Ovládací software
    SW je součástí dodávky :
  • umožňuje přímé řízení panelu
  • umožňuje editaci zobrazovaných informací
  • výběr fontu písma, velikosti a umístění textu
  • časový harmonogram zobrazování
  • po odpojení od zdroje napětí zůstanou informace zachovány, poslední zobrazovaná informace může být dále zobrazena na displeji
    Vlastní SW zákazníka :
  • firma APEL poskytne popis komunikačního protokolu
  • Režim ovládání
    on-line : panel řídí nadřazený systém
    off-line : po zaslání informací do panelu lze ovládací PC odpojit, panel zobrazuje uložené zprávy v nastaveném časovém sledu s nastavenými efekty zobrazení
    Napájení
  • 230 V AC
  • malá energetická náročnost
  • Provedení
  • v hliníkové skříni v přírodní barvě nebo s rámečkem v barvě a tvaru dle výběru zákazníka
  • vnitřní i venkovní provedení
  • možnost umístit pevné popisové pole nad nebo vedle vlastního panelu
  • Instalace
    dle požadavků zákazníka, např. zavěšení na stěnu nebo od stropu, zabudování do stěny, stojan
    nahoru

    NAPIŠTE NÁM
    POPTÁVKA
    KONTAKTY

    Sídlo:
    APEL s.r.o.
    Jiráskova 31
    506 01 Jičín

    Provozovna:
    a
    doručovací adresa:
    Textilní 1257
    506 01 Jičín

    tel.: 493 532 352
    e-mail: apel@apel.cz
    IČO 15055639

    AKTUALITY