- Dispečerská centra
WWW.APEL.CZ


ISO 9001
ISO 14001

    Dispečerská centra     Informační panely     Další produkty

INTERIÉR DISPEČERSKÉHO CENTRA

Studie a projekt
Realizace
Dispečerská centra řídí složité technologické procesy a řízené prvky jsou mnohdy na rozlehlém území. V těchto centrech se sbíhají informace, které musí být rychle a správně vyhodnoceny. Řada úloh je dnes již úspěšně automatizována, ale četná rozhodnutí čekají na dispečera nebo operátora. Právě on musí činit zásadní rozhodnutí mnohdy v časové tísni, často sám a vždy s vědomím veliké zodpovědnosti. Je zřejmé, že úspěšný návrh dispečerského centra musí respektovat nejen ryze technické požadavky technologického procesu, ale i celou řadu ergonomických zásad, jejichž dodržováni napomáhá vytvořit pozitivní pracovní atmosféru. Proto na dodávky v oblasti technického vybavení dispečerských center jako jsou informační a povelový systém nebo dispečerská mozaika logicky navazují další služby související s realizací interiéru dispečerského centra. Komplexnost služeb společnosti APEL® osvobozuje investora od řady činností spojených se zajištěním velmi různorodých dodávek.

Studie a projekt

Náročná práce dispečerů vyžaduje řadu podpůrných technických prostředků a předpokládá dlouhodobý pobyt pracovníků omezený na dispečerské centrum. Klade náročné a mnohdy protichůdné požadavky na řešení tohoto mimořádně exponovaného prostoru. K vlastnímu dispečerskému sálu přiléhají další místnosti, tvořící jeho zázemí: denní místnost, kuchyňka, místnost vedoucího, šatna, jednací místnost, atd. Výbava těchto místností i jejich vazba na dispečerský sál je velmi důležitá a má svá specifika.
Návrh celkového řešení je proto nutné svěřit specializovanému architektovi. Ten posoudí všechny požadavky a zapracuje je do variantní studie, kterou předloží k posouzení investorovi. V diskusi variant pak investor s architektem určí definitivní řešení, které je pak podrobně rozpracováno v prováděcím projektu. Na něm se podílejí specialisté v oborech, jakými jsou například osvětlení nebo klimatizace.
nahoru

Vzhled interiéru
interier interier interier
interier interier interier
nahoru

Realizace

Dispečerské stoly, stolky pod monitory, úložné prvky
Ústředním prvkem dispečinku je dispečerské pracoviště tvořené dispečerským stolem, křesly, monitory informačního a povelového systému, a často též mozaikovým panelem pro základní přehledové zobrazení řízené technologie.
Dispečerský stůl je zakázkově zhotovený a vhodně uzpůsobený pro umístění ovládací klávesnice, myši nebo trackballu a dalších potřebných zařízení včetně telefonů.
Stůl je podle povahy dispečinku řešen jako jedno, dvou nebo třipracovišťový. Je zhotoven z desek dýhovaných kvalitní dýhou nebo melaminem.
Stůl je vybaven bohatě dimenzovanými kabelovými kanály s úpravou omezující šíření požáru. Kanály slouží pro rozvod napájecích napětí i datových spojů. Vedle středního a bočních přístavků může být stůl doplněn pojízdnými, uzamykatelnými zásuvkovými kontejnery pro uložení osobních věcí dispečerů.
Před přední hranou stolu jsou umístěny monitory technologického procesu odpovídající velikosti (většinou s úhlopříčkou 19 až 21", dnes i více). Pro jejich instalaci jsou k dispozici různé typy stolků a stojanů, které mohou být pojízdné nebo posuvné. Stolky mají naklápěcí desku pro dosažení optimální polohy obrazovky vůči dispečerovi. Stojany jsou výškově stavitelné.
Pro umístění tiskáren slouží speciální stolky jejichž velikost je závislá na formátu tiskárny. Standardně jsou uzpůsobeny pro uložení a vedení papíru. Skříně, police a další potřebné úložné prvky mohou být buď zakázkově zhotovené nebo mohou být dodány ze sériové výroby vhodného výrobce.
nahoru
Dispečerská křesla
Dispečerské křeslo je velmi důležitou součástí pracoviště. Jejich kvalita je určena trvanlivostí a splněním mnoha náročných ergonomických požadavků. Židle a křesla z běžné produkce nejsou schopny vydržet zatížení, kterému jsou vystaveny při provozu dispečerského centra. Jedná se o 24 hodinový pro­voz se střídáním pracovníků různých tělesných proporcí. Křesla musí mít jednoduše stavitelné parametry jako jsou výška sedáku (rastrová nebo plynová mechanika), seřízení zádové podpěry (síla aktivního přítlaku zad, výška podpěry) a někdy je třeba seřizovat i výšku područek. Samozřejmostí je odolná pětiramenná podnož s vhodným typem pojezdových koleček (na ko­berec nebo tvrdou podlahovou krytinu). Kolečka jsou bez zátěže bržděna a dosednutí je v každé (i minimální) nastavené výšce sedáku odpruženo. Sedák musí mít správný tvar, který neztěžuje prokrvení nohou. Všechny čalouněné díly musí být z materiálu omezujícího pocení a potahová látka musí být odolná a příjemná na dotek. Záruční doba křesel pro dispečerská pracoviště bývá až 5 let
nahoru
Osvětlení
Velmi důležitou součástí dispečinku je i jeho osvětlovací sou­stava. Je nutné zajistit optimální velikost osvětlení pro různé části pracoviště nezávisle na denní nebo noční době. Jiné po­žadavky má pracovní deska stolu, jiné oblast s monitory a jiné nároky má svislá plocha dispečerského panelu.
Pro regulaci denního světla slouží žaluzie ve vertikálním nebo horizontálním provedení. Vertikální textilní žaluzie přitom působí významně i po estetické stránce. Je možné vybírat ze širokého sortimentu, případně i s nehořla­vou úpravu. Dobře propracovaná mechanika zajišťuje jejich lehké ovládání i jednoduchou montáž. Žaluzie jsou snadno udržovatelné.
Umělé světlo zajišťují svítidla umístěná na stropě pro celkové osvětlení sálu a ve speciální rampě pro osvětlení dispečerského pracoviště a jeho bezprostředního okolí. Využívají se moderní, účinné zářivky s dlouhou životností, instalované ve vhodných, snadno udržovatelných tělesech s definovanými vyzařovacími charakteristikami. Zářivkové zdroje je možné elektronicky bezeztrátově regulovat v rozsahu 1 - 100 % světelného toku. Zářivky jsou přitom buzeny vysokofrekvenčním napětím, které zajišťuje snadný start a zabraňuje kmitáni světla. K výhodným vlastnostem elektronické regulace patří zvýšení životnosti zářivek a úspora spotřebované energie. Ovládání regulátoru je možné provádět obyčejným tlačítkem nebo dálkovým infračerveným ovladačem.
Návrh osvětlovací soustavy provádí specialista vybavený návrhovým systémem pro výpočet intenzity osvětlení jak ve vodorovné, tak i ve svislé rovině. Pro dosažení požadovaného osvětlení na různých místech pracoviště je nutno zvolit svítidla se správnou vyzařovací charakteristikou, vhodně je umístit a zvolit barvu světla v souladu s ergonomickými zásadami. Při návrhu je nutno omezit vznik lesků na sledovaných plochách, zejména na monitorech.
nahoru
Obložení stěn
Významnými výtvarnými prvky v dispečerském sálu jsou obklady stěn a lehké příčky oddělující prostory s různým zaměřením. Velmi působivé je obložení stěn dýhovanými deskami.
Z těchto desek je možné zhotovit i příčku, v níž je zabudován dispečerský panel, a která odděluje prostor dispečerů od technického zázemí. Někdy je vhodné realizovat prosklenou příčku, která umožňuje optický kontakt s děním v dispečer­ském sálu. Pro nosné prvky takové příčky lze užít dřeva, plastu nebo i kovu. Pro obklad stěn není třeba volit vždy dýhované desky, ale je možné užít i vhodně povrchově upravených sádrokartonových desek.
V obložení stěn a v příčkách se pak mohou realizovat i některé podpůrné systémy, jako jsou například posuvné mapy regionu nebo pomocná zobrazení technologického procesu.
nahoru
Podhled
Kazetový podhled v dispečerském sálu plní vedle estetické funkce i řadu dalších úkolů. Vzhled dispečinku je možné ovlivnit volbou podhledu s přiznaným nebo skrytým rastrem. Je možné volit z řady typů a barevných odstínů kazet. V rastru podhledu je vhodné instalovat některá osvětlovací tělesa. Podhled umožňuje skrýt i různá elektrická vedení a části klimatizačního zařízení. Speciální typy minerálních materiálů použitých pro zhotovení kazet příznivě ovlivňují akustiku sálu nebo přestup tepla stropem.
Vedle kazetových podhledů je možné provést i podhled bez rastru s použitím sádrokartonových desek.
nahoru
Podlaha
Podlaha dispečerského sálu bývá často řešena jako zdvojená pro snadné přivedení kabelů na kterékoliv místo sálu. Často je na tuto podlahu ještě kladen koberec, který lze položit tak, že není dotčena funkce dvojité podlahy. Koberec pak příznivě ovlivňuje akustické i tepelné vlastnosti sálu.
Pro dispečerský sál se používá koberec se zaručenými antistatic­kými vlastnostmi a s odolností odpovídající předpokládanému provozu v dispečerském sálu.
nahoru
Klimatizace
V současné době není třeba dispečerský sál klimatizovat pro spolehlivou funkci počítačových systémů, ale pro zajištění optimálního pracovního prostředí dispečerů. Klimatizaci je možno realizovat s různým komfortem od přitápění v přechodném období až po systémy s chlazením a vlhčením vzduchu. Návrh takového systému opět provádí specialista, který vypracovává i po­třebnou projektovou dokumentaci vycháze­jící z tepelnětechnic­kých vlastností klimatizovaného prostoru.
nahoru
Ostatní
V dispečerském centru je vhodné instalovat živé nebo umělé květiny. Výbava odpočinkové místnosti obsahuje často televizní přijímač s možností příjmu teletextu, který může zprostředkovat dispečerům důležité informace. Pro ochranu dispečerského centra se dále dodávají systémy střežení doplněné videookruhy a přístupovými systémy, povolující vstup do centra na základě různých kritérií s evidencí pra­covní doby obsluhy.
nahoru

NAPIŠTE NÁM
POPTÁVKA
KONTAKTY

Sídlo:
APEL s.r.o.
Jiráskova 31
506 01 Jičín

Provozovna:
a
doručovací adresa:
Textilní 1257
506 01 Jičín

tel.: 493 532 352
e-mail: apel@apel.cz
IČO 15055639

AKTUALITY