- Dispečerská centra
WWW.APEL.CZ


ISO 9001
ISO 14001

    Dispečerská centra     Informační panely     Další produkty

DISPEČERSKÁ MOZAIKA

Výhody dispečerského panelu
Popis mozaiky
Řízení mozaiky
Výhody dispečerského panelu

Rostoucí nároky na rozsah dispečerského řízení kladou stále větší požadavky nejen na technické vybavení, ale i na rychlost a přesnost rozhodování dispečerů, kteří zůstávají i nadále nejdůležitějším článkem při ovládání složitých technologických procesů. Je známo, že nejvíce informací vnímá dispečer očima sledováním monitorů a dispečerského panelu. Zobrazení na panelu je velmi výhodné, neboť poskytuje neustále aktuální přehledovou informaci o všech důležitých uzlech procesu s naznačením jejich prostorového uspořádání. Panel výrazně zrychluje orientaci dispečera v řešeném problému, a tak pozitivně ovlivňuje kvalitu jeho rozhodování. Všechny důležité informace jsou totiž zobrazeny najednou a mají své pevné místo. Čtení panelu též méně unavuje zrak. Z praxe jednoznačně vyplývá, že oba způsoby zobrazení mají v dispečerském řízení své nezastupitelné místo. Nekonkurují si, vhodně se doplňují a v případě nouze se mohou vzájemně zastoupit. Proto společnost APEL® vyrábí a stále zdokonaluje stavebnici mozaikového dispečerského panelu


Vzhled
nahoru


Popis mozaiky

Stavebnice APEL® je soubor mechanických, elektrických a programových modulů. Je určena zejména pro energetické, drážní a vodárenské dispečinky, avšak své uplatnění najde i při řízení jiných technologií. Mozaiková konstrukce průčelí splňuje požadavky největší rozmanitosti schémat i jejich snadnou úpravu v provozu. Řízení mozaiky je realizováno dle požadavků dané technologie ve snaze efektivně využit technických možností. Sdělovacími prvky jsou svítivé diody LED, které jsou zárukou vysoké životnosti i stálosti barev. Miniaturizace konstrukce dovoluje navrhovat panely malých rozměrů, a tím snižuje nároky na potřebný obestavěný prostor.
nahoru


Mechanická konstrukce
Mechanická konstrukce je založena na použití dvou základních prvků - roštu a krytky. Jejich tvar, spojení a prostorové uspořádání je chráněno průmyslovým vzorem. Rošty i krytky jsou zhotoveny z kvalitních konstrukčních plastů - polykarbonátů. Čelní plocha krytky má rozměr 24×24 mm a je matována pro potlačení lesků. Barva krytky je volena tak, aby vhodně kontrastovala s barvou LED a dobře na ní vynikly nápisy a grafické symboly. Rozměr krytky je navržen tak, aby do mozaiky bylo možno vkládat měřicí, signalizační nebo regulační přístroje různých výrobců, jejichž průčelí má rozměry v násobcích 24 mm (např. 48 × 96 mm). Sledovaná technologie je na krytkách zobrazena barevnými samolepicími fóliemi, gravírováním nebo sítotiskem.
Rošt s krytkami je zabudován v konstrukci, zhotovené z ocelových nebo hliníkových profilů. Konstrukce mozaiky v nástěnném provedení umožňuje zavěšení mozaiky na zeď. Rozvaděčová konstrukce je pak obvykle spojena s podstavcem. Samostatně stojící mozaika je spolu s podstavcem kryta zezadu plechovými dveřmi, zepředu a z boků je většinou kryta dýhovanými deskami, jejichž vzhled je podřízen architektonickému návrhu dispečerského centra. Kovové části jsou povrchově upraveny práškovou vypalovací barvou. Mozaika je obvykle členěna do konstrukčních modulů, které lze uspořádat v přímce nebo tak, že jejich půdorys tvoří lomenou čáru. Standardně je používáno lomení v úhlu 15°. Vlastní rozměry mozaikové plochy jsou navrhovány podle požadavků zobrazované technologie a přání zákazníka. Výška podstavce bývá 810 mm, hloubka štítu a podstavce 250 mm ( v případě, že v něm nebudou zabudovány počítače) nebo 650 mm (je-li třeba instalovat počítač obvykle průmyslového provedení v 19‘‘ skříni).
Sdělovací prvky
Stavy technologie jsou na panelu znázorněny jedno nebo vícebarevnými LED různých barev a různé velikosti, které ve srovnání s žárovkami používanými ve starších systémech vynikají velmi dlouhou životností (> 200 000 hodin), barevnou stálostí a nízkým příkonem. V současné době výrobní technologie těchto prvků dovoluje používat nejen barvy červené, zelené a případně žluté, ale i bílé a modré. V dvoubarevném provedení se nejčastěji používá kombinace barev červené a zelené. V mozaice je možné umísťovat LED v závislosti na provedení desek konektorů, a to buď jako prvky samostatné, nebo jako prvky sdružené, které spolu s průhlednou částí krytky pak tvoří podsvětlující prvek.
Mimo LED lze do mozaiky umísťovat 7 a 16 segmentové displeje v barvách červená, zelená, žlutá s výškou znaku 10 nebo 20 mm. Displeje lze řadit vedle sebe do libovolně dlouhých číselných, znakových nebo kombinovaných ukazatelů.
Mozaika dovoluje zabudovat i spínací prvky (ovladače, tlačítka, přepínače a řídítka) s potřebnou spínací funkcí a schopností. Využívají se vhodné typy s průčelím 24 × 24 mm.
Dále lze do mozaiky umísťovat analogové i digitální měřicí přístroje a regulátory v pouzdrech s rozměry průčelí v násobcích 24 mm, které jsou dodávány řadou výrobců v širokém sortimentu.
nahoru


Řízení mozaiky

Podle rozsahu sledované technologie se používají tři základní typy řízení mozaiky:
 • mozaiku ovládá řídicí počítač prostřednictvím desky paměti obrazu prostředí PT,
 • mozaiku ovládá modul sériové komunikace PSK ,
 • mozaika je přímo připojena k technologickému procesu, prostřednictvím speciálních desek elektroniky
 • nahoru

  Řídicí počítač
  Dispečerská mozaika řízena počítačem je určena pro systémy s vysokým počtem signálů z technologie (např. rajónní energetické dispečinky, rozsáhlé vodárenské dispečinky apod.). Obvykle jsou k dispozici již jednou koncentrovaná data, která není nutno opět převádět na paralelní tvar. Převod se totiž neobejde bez doplnění řídicího systému o mnoho výstupních desek a cena takového doplnění je mimo počtu desek úměrná i renomé dodavatele řídicího systému. Tento fakt je třeba mít na paměti při posuzování ceny dispečerského panelu a celkových nákladů na vybudování dispečerského centra.

  Mozaika řízena počítačem PC je určená pro technologie obsahující větší počet signálů (typicky nad 1000 signálů).
  Řídicí počítač je doplněn jednou nebo více speciálními deskami paměti prostředí (PT), které se vkládají do volných slotů sběrnice PCI. Jedna deska PT umožňuje řídit max. 65 536 dvoubarevných LED s vysokým komfortem řízení svitu. Svit LED je možné modulovat šesti kmitači s programově řízenou frekvencí kmitání. Řízení intenzity svitu je programové, bezeztrátové ve čtrnácti stupních.
  Řídicí počítač je možné bez dalších opatření umístit od vlastní mozaiky až na vzdálenost 100 m. Bývá však nejčastěji umístěn přímo v podstavci panelu v 19" skříni. Používané počítače jsou technologického provedení vyrobené s vysokými nároky na spolehlivost a mechanickou odolnost. Monitory jsou obvykle průmyslového provedení s vhodnou úhlopříčkou (19" až 21", někdy i větší).
  Z desky PT jsou signály vedeny do mozaiky, kde dochází k rozprostření informace pomocí desek MX na zobrazovací moduly. Na každou desku PT je možno připojit 8 desek MX a k jedné desce MX je možné připojit až 32 zobrazovacích modulů.
  Každý zobrazovací modul je složen z dvojice desek JS a JK. Moduly se upevňují k zadní straně roštu šrouby. Deska JS obsahuje spínací obvody, které již bezprostředně ovládají svit LED umístěných na desce JK. Deska JK obsahuje 256 konektorů a do každého z nich je možné vložit dvoubarevnou LED. Toto uspořádání dovoluje snadno měnit konfiguraci sdělovacích prvků jejich pouhým přemístěním do jiného konektoru, který má již vždy připraveny spínací obvody na desce JS, příslušné řídicí obvody na MX a má již rezervovanou paměťovou kapacitu na PT. Nově využívaná pozice se pak jednoduše zabuduje do informačního systému úpravou databáze v informačním systému.
  Celá elektronická část je navrhována s důrazem na minimální odběr, jednoduchost a maximální spolehlivost. Celkový příkon je tedy dán vlastní spotřebou (cca 10 W), spotřebou svítivých diod (40 mW na každý svítící čip LED) a spotřebou řídicího počítače (cca 200 W).
  Dispečerská mozaika a řídicí systém APEL® byly podrobeny testům podle norem IEC 801-2 a IEC 801-4. Byla zjištěna odolnost vůči elektrostatickým výbojům do 8 kV při dodržení kriteria provozuschopnosti B. Vůči tranzientnímu rušení v napájecí síti vyhovuje zařízení do 4 kV a v datové kabeláži do 2 kV rovněž při dodržení kritéria provozuschopnosti B. Je tedy možné používat systém i mozaiku v tak náročném prostředí jakým je energetika.

  Modul sériové komunikace PSK
  Dispečerskou mozaiku ovládanou modulem PSK je vhodné nasazovat ve středně velkých aplikacích (typicky do 1024 dvoubitových informací), kde jsou k dispozici data v sériovém tvaru (RS 232, RS 422, RS 485).
  Tento programovatelný modul je určen pro zobrazování menšího počtu signálů (typicky do 1024 dvoubitových informací).
  Základním modulem je deska s označením PSK. Tento modul řídí potřebné množství podřízených výstupních a vstupních modulů s označením SSK a VSK.
  Prostřednictvím výstupních modulů SSK řídí svit signalizačních prvků (LED, žárovky) a spíná relé.
  Prostřednictvím vstupních modulů VSK vyhodnocuje stav kontaktních prvků z řídicího panelu nebo přímo z technologického procesu.
  Napájecí napětí modulů je 24 V DC. Toto napětí může být použito též pro napájení cívek relé nebo signalizačních LED, jež jsou spínány moduly SSK. Pro zvýšení komfortu ovládání signalizačních prvků obsahuje stavebnice řízený stabilizátor (modul ZSK), který umožňuje měnit napětí pro buzení signalizačních prvků a tak měnit jejich svit v závislosti na intenzitě okolního světla.
  Všechny moduly jsou v plastových krytech přizpůsobených pro montáž na lištu DIN.
  Přímé připojení technologických procesů
  Přímé připojení dispečerské mozaiky je používáno v malých aplikacích kde jsou k dispozici paralelní výstupy z technologie nebo nadřazeného systému. Miniaturizace konstrukce dovoluje navrhovat panely malých rozměrů i při značném informačním obsahu a tím snižovat prostorové a finanční nároky.

  Mozaika tohoto provedení je určena pro technologii s nízkým počtem signálů (typicky do 300 signálů).
  Pro spojení s technologií slouží desky pro úpravu vstupních signálů D-IN, případně desky optického oddělení OP-IZ200. Pro signalizaci poruch slouží deska POR 32. Všechny tyto desky jsou navrženy pro montáž na DIN lištu. Sdělovací prvky LED jsou na mozaice upevněny řadou desek konektorů (K4 - K16), které umožňují klást tyto prvky v rastru i pouhých 8 mm.
  nahoru

  NAPIŠTE NÁM
  POPTÁVKA
  KONTAKTY

  Sídlo:
  APEL s.r.o.
  Jiráskova 31
  506 01 Jičín

  Provozovna:
  a
  doručovací adresa:
  Textilní 1257
  506 01 Jičín

  tel.: 493 532 352
  e-mail: apel@apel.cz
  IČO 15055639

  AKTUALITY