WWW.APEL.CZ


ISO 9001:2009
ISO 14001:2005

English version
    Dispečerská centra     Informační panely     Další produkty

VYVOLÁVACÍ A VSTUPNÍ SYSTÉMY APEL

Vyvolávací systémy umožňují zrychlení a zkvalitnění Vašich služeb. Pomáhají odstranit fronty a tím zpříjemnit prostředí pro Vaše klienty i pro Vaše zaměstnance.

VYVOLÁVACÍ SYSTÉM PRESYS

Zkvalitní služby Vaší instituce hned ve třech směrech:
– klientům poskytne dokonalou informaci o jejich pořadí ve frontě
– obsluze u přepážek zpříjemní pracovní prostředí a zrychlí jejich činnost
– managment získá přehledně zpracované statistické údaje o jednotlivých pracovištích

Klient si zvolí požadovanou službu a odebere lístek s přiděleným pořadovým číslem, zvolenou službou, počtem dosud neobsloužených klientů před ním a dalšími informacemi –- např. předpokládaným časem odbavení. Na přání systém umožňuje zasílání SMS, kterými jsou klienti informováni o svém aktuálním pořadí ve frontě, aniž by museli prodlévat v čekárně.
Klient je vyzván ke vstupu k přepážce pomocí přehledového informačního panelu zobrazením svého pořadového čísla a akustickým signálem – gongem k upoutání pozornosti při změně.

Obsluha u přepážky přivolává dalšího klienta tlačítkem na přepážkové klávesnici nebo volbou v SW aplikaci na svém počítači. V blízkosti přepážky je umístěn přepážkový panel, na kterém se zobrazuje pořadové číslo právě volaného klienta.

Komponenty vyvolávacího systému a jejich charakteristiky

Klientský terminál s dotykovou obrazovkou
má dvě konstrukční varianty: buď jako v prostoru samostatně stojící nebo je přizpůsoben pro upevnění na zeď. Kryt terminálu je v obou případech z ocelového plechu a je robustní konstrukce vhodné pro provoz v prostorech veřejně přístupných bez dohledu obsluhy.
Výdejní terminál obsahuje:

Terminál LCD


 • zabudované PC pro realizaci potřebných funkcí jako jsou např.:
 • dotykovou obrazovku Intelli Touch: LCD monitor s úhlopříčkou 15“, pracující s povrchovou vlnou a krytou skleněnou deskou, která je odolná proti škrábancům a poskytující nejvyšší optický výkon
 • zabudované PC pro realizaci potřebných funkcí jako jsou např.:
   • SW konfigurovatelné menu terminálu
   • komunikace s centrálou pomocí  LAN TCP/IP
   • možnost zobrazování prioritních informačních zpráv
   • možnost objednávání klientů pomocí terminálu
   • možnost umístnění libovolného počtu tlacítek
   • možnost libovolné úpravy funkce aplikace dle přání zákazníka
   • doplňkové informace po stisku tlačítka, např. informace co klient potřebuje sebou, situační plánek, atd.
 • UPS pro správnou funkci a uchování pořadí již registrovaných klientů při výpadku napájení (230 V AC)
Terminál LCD na zeď
Klientský tlačítkový terminál
je určen pro systémy s menším počtem agend a klientů. Terminál je v plastovém pouzdře, které je upevněno buď na zdi nebo je pouzdro zabudováno v samostatném stojanu.
Terminál obsahuje: termotiskárnu, tlačítkovou klávesnici, displej LCD a elektroniku na bázi mikroprocesoru pro řízení výše uvedených dílů a pro komunikaci RS-485 nebo LAN TCP/IP.
Termotiskárna tiskne požadované informace v šíři 50 mm (šíře papíru 58 mm).
Klávesnici lze upravit až pro 18 agend, v případě požadavku na jejich větší počet lze instalovat numerickou klávesnici a jednotlivé agendy označit číselně.
Vzhled klávesnice (počet tlačítek, jejich barevné provedení a popis) lze upravit na přání, v případě požadavku na doplnění i dodatečně. Napájení 230V AC .
Tlačítkový tlačítkový terminálTlačítkový výdejní terminál

Přepážková klávesnice
– používá se v případě nevhodnosti instalace přepážkového SW a slouží pro komunikaci obsluhy pracoviště se systémem
– přepážková klávesnice obsahuje klávesnici (4 tlačítka) a LCD displej v plast. pouzdře
– pomocí tohoto terminálu se obsluha může přihlásit nebo odhlásit z daného pracoviště
– jediným stiskem tlačítka si obsluha přivolá dalšího klienta nebo jej opakovaně volá, když se na první zavolání nedostavil
– na displeji přepážkové klávesnice se zobrazuje také počet čekajících klientů

Informační panely
Informační panely slouží k informování klientů a vyrábějí se v různých velikostech s různým počtem řádků. Pro zobrazování informací se používají sedmisegmentové zobrazovače nebo vysoce svítivé diody. Provedení panelů může být jednostranné i oboustranné. V případě požadavku zákazníka v požadované úpravě, které bude nejlépe vyhovovat dané potřebě.
Přepážkový panel 4 řádky

Přehledový panel
Přehledový panel poskytuje přehlednou orientaci a současně vyzývá více klientů s danými čísly k volným přepážkám, u kterých budou klienti ihned obslouženi.
Vyvolané pořadové číslo lze zobrazovat až do doby, kdy se klient dostaví k přepážce nebo zobrazení x-krát zopakovat. K lepší orientaci může být panel doplněn směrovými šipkami. Každá změna informací je doplněna akustickým signálem. Zobrazované informace mohou cyklicky probíhat nebo kmitavým svitem opakovaně vyzývat klienty ke vstupu.
 
Přepážkový panel
Přepážkový panel informuje klienty, že přepážka je otevřena a současně vyzývá klienta s daným číslem ke vstupu k přepážce. Na panelech svítí číslo klienta případně i číslo přepážky. Změna informací může být doplněna kmitavým svitem nebo akustickým signálem.

Přepážkový panel 1 řádek

Přepážkový SW
Přepážkový SW je instalován na PC jednotlivých přepážek uživatele a slouží pro komunikaci obsluhy pracoviště s centrálou systému PRESYS. Je kompatibilní s OS MS Windows XP.
Přepážkový SW má jednoduché intuitivní ovládání a je možné spustit jej současně s dalšími aplikacemi uživatele. Každý uživatel se přihlásí svým jménem a heslem, dále má přehled o počtu čekajících klientů, může zavolat klienta nebo jej předat do jiné agendy, zobrazit délky čekání volaných klientů a mnoho dalších funkcí.
V případě potřeby je zde možnost změny funkce aplikace dle přání zákazníka.

Fotogalerie realizovaných zakázek

nahoru
VSTUPNÍ SYSTÉM

Panel umístěný na dveřích nebo u dveří se zobrazením nápisu VSTUPTE PROSÍM v barvě zelené a NEVSTUPOVAT v barvě červené.

Zajistí Vám i Vašemu klientovi nerušený průběh Vašeho jednání.
Klient je okamžitě při příchodu informován zda může vstoupit.

Zobrazení podsvětlením nápisů

Výška nápisů        15 mm
Rozměry panelu   160 x 100 x 28 mm

Zobrazení pomocí LED diod
Výška nápisů        35 mm
Rozměry panelu   500 x 115 x 38 mm
Ovládání
Panel je ovládán pomocí drátového nebo bezdrátového přepínače.
Rozměry panelů, provedení i text jsou variabilní, lze je přizpůsobit požadavkům zákazníka
nahoru

NAPIŠTE NÁM
POPTÁVKA
VYHLEDÁVÁNÍ

  

KONTAKTY

APEL s.r.o.
Jiráskova 31
506 01 Jičín
tel.: 493 532 352
e-mail: apel@apel.cz
IČO 15055639
AKTUALITY