WWW.APEL.CZ


ISO 9001:2009
ISO 14001:2005

English version
    Dispečerská centra     Informační panely     Další produkty

HARDWARE

Desky pro počítačem řízený panel
Moduly pro sériovou komunikaci
Desky pro přímé připojení technologických procesů


DESKY PRO PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

D-IN DESKA VSTUPŮ
POR32 DESKA PORUCHOVÉ SIGNALIZACE
DESKY KONEKTORŮ
RE 12 DESKA GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ
O-IN 16 DESKA OPTICKÉHO ODDĚLENÍ
OP-IZ200

D-IN DESKA VSTUPŮ
 • upravuje signály z technologického procesu pro jejich zobrazení jedno nebo dvoubarevnými LED. Obsahuje též obvody pro zkoušku LED, při které se zkouší všechny čipy současně.
 • vstupní svorkovnice WAGO je určena pro vodiče do 2,5 mm2 průřezu
 • výstupy tvoří 12 třípólových konektorů pro při­pojení dvoubarevných LED
 • standardní napětí: 24 V DC. Pro tuto velikost napětí je na­staven proud diodou na hodnotu 10 mA
 • rozsah napětí: 15 - 30 V DC
 • signalizační kontakty se společným plus - zatížení kontaktu pro zkoušku LED je sníženo tranzistorovým zesilovačem (vstupní proud: 10 mA)
 • montáž na DIN lištu
 • možnost dodat desku D-lN i pro jiná napětí: od 5 až do 60 V DC
 • hmotnost desky vč. držáku na DIN lištu: 0,12 kg
 • rozměry desky: 165 × 75 mm
  nahoru
  POR32 DESKA PORUCHOVÉ SIGNALIZACE
  Deska obsahuje:
 • 32 opticky oddělených vstupů
 • 32 výstupů pro LED
 • mikrořadič
 • výstup pro ovládání houkačky
 • spínací stabilizátor pro úpravu napájecího napětí
 • Deska je určena pro snímání poruchových hlášení z technologického procesu a jejich zobrazování pomocí LED

  Podrobnější informace zde
  nahoru
  DESKY KONEKTORŮ
 • propojení s deskami např. D-lN nebo POR32 se provádí třípólovými konektory přístupnými ze zadní strany desky
 • desky se upevňují šroubem na zadní stranu mozaikového roštu
 • LED se vkládají do konektorů zpředu
  Typ K4M
 • zobrazovací deska je určena pro osazení až 4 dvoubarevných LED v rastru 24 mm
 • rozměr: 48 × 48 mm
  Typ K9
 • zobrazovací deska je určena pro osazení až 9 dvoubarevných LED v rastru 8 mm
 • rozměr: 24 × 24 mm
  Typ K16M
 • deska je určena pro osazení až 16 dvouba­revných LED v rastru 12 mm. Na desce je možné osadit propojky PR1 až PR16, které propojují katody LED s cílem omezit počet potřebných vodičů v pa­nelu.
 • rozměr: 48 × 48 mm
  Typ K16R
 • má konektory uspořádány ve 4 skupinách; každá skupina obsahuje 4 dvoubarevné LED, které tvoří kříž se svislým a vodorovným ramenem.Skupiny jsou kladeny v rastru 24 mm. Na desce je možné osadit propojky PR1 až PR16, které propojují katody LED s cílem omezit po­čet potřebných vodičů v panelu.
 • rozměr: 48 × 48 mm
  Typ K16P
 • je variantou desky K16R. V každé skupině jsou na vodorovném rameni pevně paralelně propojeny obě anody červených a zelených LED. Na svislém rameni je realizováno obdobné propojení. Katody všech 16 LED jsou vzájemně propojeny. Tato modifikace rovněž mini­malizuje počet připojovacích vodičů v panelu.
 • rozměr: 48 × 48 mm
  nahoru
  RE 12 DESKA GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ
 • deska obsahuje 12 oddělovacích (zesilovacích) relé
 • cívky relé jsou přemostěny odrušovací diodou - jeden vývod cívky těchto relé je připojen na společnou svorku (-)
 • druhý vývod cívky je vyveden na svorkovnici
 • zapínací kontakt každého relé je samostatně vyveden na dvojici svorek
 • možno osadit ještě 13. relé, které kontroluje napájecí napětí např. cívek ostatních relé a hlásí jeho ztrátu rozsvícením LED. Pro hlášení je využito nezávislého zdroje 24 V AC.
 • standardní napájecí napětí cívky relé: 24 V DC
 • proud cívkou: 22 mA
 • spínací schopnost kontaktu: 12 A , 250 V AC
 • zkušební napětí cívka - kontakt: 4 kV
 • mechanická životnost: 30 × 106 sepnutí
 • vstupní i výstupní svorkovnice WAGO je určena pro vodiče do 2,5 mm2 průřezu
 • montáž na DIN lištu
 • rozměry desky: 165 × 75 mm
  nahoru
  O-IN 16 DESKA OPTICKÉHO ODDĚLENÍ
 • určena k optickému oddělení vstupních signálů dvoustavové signalizace pomocí LED diod
 • vstupní signálem je jednobitová informace
 • všechny vstupy mají společný kladný pól, záporným se aktivují vstupy
 • nezávislý vstup pro zkoušku LED
 • výstupy desky jsou kompatibilní s deskou D-IN. Desku lze používat ve spojení s deskami konektorů.
 • možná změna smyslu signalizace LED nastavením propojek
 • standardní vstupní napětí 24 V DC a 5 V DC pro zkoušku
 • napájení 5 V DC
 • maximální odběr 200 mA
 • počet vstupů 16
 • vstupní napětí (podle úpravy ) od 5 V do 48 V DC
 • maximální vstupní proud 15 mA
 • izolační napětí 5000 V
 • rozměry desky: 165 × 75 mm
  nahoru
  OP-IZ200
 • určena pro převod vstupního napěti 220 V DC na 24 V DC
 • vstup a výstup vzájemně galvanicky oddělené
 • přítomnost vstupního signálu indikována LED
 • vstupní jmenovité napětí - 220 V DC
 • vstupní proud – 3 mA
 • výstup – 15 mA, proudový zdroj
 • napájení výstupu 24 V DC ±10 %
 • vstupní i výstupní svorkovnice WAGO, je určena pro vodiče do 2.5 mm2 průřezu
 • montáž na DIN lištu
 • hmotnost desky včetně držáku na DIN lištu 0,1 kg
 • rozměry desky 48 × 96 × 60 mm
  nahoru

  NAPIŠTE NÁM
  POPTÁVKA
  VYHLEDÁVÁNÍ

    

  KONTAKTY

  APEL s.r.o.
  Jiráskova 31
  506 01 Jičín
  tel.: 493 532 352
  e-mail: apel@apel.cz
  IČO 15055639
  AKTUALITY