WWW.APEL.CZ


ISO 9001:2009
ISO 14001:2005

English version
    Dispečerská centra     Informační panely     Další produkty

HARDWARE

Desky pro počítačem řízený panel
Moduly pro sériovou komunikaci
Desky pro přímé připojení technologických procesů


DESKY PRO POČÍTAČEM ŘÍZENÝ PANEL

PT4 DESKA PAMĚTI OBRAZU PROSTŘEDÍ
MX1 DESKA MULTIPLEXU
JS2 DESKA SPÍNAČŮ
JK2 (JK1V) DESKY KONEKTORŮ
7SEG1, 7SEG20 DESKY ZOBRAZOVAČŮ
HOUK DESKA AKUSTICKÉ SIGNALIZACE
OPC-24 DESKA OPTICKÝCH ODDĚLOVAČŮ
TMP DESKA PŘIJÍMAČŮ DMS, DO
TMB DESKA PŘIJÍMAČŮ A VYSÍLAČŮ

PT4 DESKA PAMĚTI OBRAZU PROSTŘEDÍ
 • deska určena pro 32bitovou sběrnici PCI
 • na sběrnici počítače může být více desek PT4
 • dvoubránová SRAM 1Mb
 • ovládá svícení 65 536 dvoubarevných LED
 • malá a velká intenzita svitu každé LED
 • řízení každé intenzity ve 14 stupních
 • řízení 3 párů kmitačů pro modulaci světla LED k dosažení :
 • frekvence kmitání světla od 0,1 do 10 Hz
 • střídy kmitání 1:1, 1:2 nebo 1:3
 • efektu "putujícího světla"
 • řízení 2 akustických návěstí prostřednictvím desky MX1
 • k jedné desce PT4 je možné připojit až 8 desek MX1
 • napájecí napětí desky: 5 V DC
 • spotřeba desky: max. 2,5 W
 • rozměr desky: 160 × 95 mm
 • obnova obrazu se děje s frekvencí 80 Hz
  nahoru
  MX1 DESKA MULTIPLEXU
     
 • směruje data z desky PT4 pro zobrazovací moduly umístěné na ploše dispečerského panelu
 • k desce MX1 je možno připojit až 32 zobrazovacích modulů
 • připojení dat i napájecího napětí konektory
 • řízení 2 akustických návěstí
 • kontrolní LED na desce informuje o správné funkci desky
 • napájecí napětí desky : 5 V DC
 • spotřeba desky : max. 0,55 W
 • rozměr desky: 178 × 190 mm
  nahoru
  JS2 DESKA SPÍNAČŮ
 • deska tvoří spolu s deskou JK2 nebo JK1V zobrazovací modul dispečerského panelu
 • je řízena deskou MX1
 • řídí svit až 256 dvoubarevných LED, které mohou být umístěny na desce JK2 nebo JK1V
 • připojení dat, napájecího napětí pro LED je řešeno konektory
 • napájecí napětí desky : 5 V DC
 • spotřeba samotné desky: max. 12,5 mW
 • rozměr desky: 150 × 60 mm
  nahoru
  JK2 (JK1V) DESKY KONEKTORŮ
     
 • konektorová deska pro upevnění na zadní stranu roštu dispečerského panelu
 • 256 třípólových konektorů pro připojení dvoubarevných nebo jednobarevných LED
 • konektory jsou uspořádány v 16 sloupcích a 16 řádcích
 • pomocí desek 7SEG1 a 7SEG20 lze na desce JK2 místo 4 dvoubarevných LED připojit 7segmentový zobrazovač
 • konektory v rastru 12 (24) mm
 • napájení LED je ze spínačů JS2
 • spotřeba: max. 40 mW na 1 čip LED
 • rozměr desky JK2 : 190 × 190
 • rozměr desky JK1V : 370 × 366 mm
  nahoru
  7SEG1, 7SEG20 DESKY ZOBRAZOVAČŮ
 • zprostředkují připojení jednoho (7SEG20) nebo dvou 7segmentových (7SEG1 ) zobrazovačů k desce JK2
 • zobrazovač s výškou znaku 10 (20) mm se vkládá do konektoru na desce 7SEG1 (7SEG20)
 • zobrazovač je jednobarevný a může mít červenou, žlutou nebo zelenou barvu
 • komfort ovládání je shodný s ovládáním LED (jas, kmitání)
 • u každého zobrazovače je řízena desetinná tečka
 • desky lze klást vedle sebe a vytvořit tak displej potřebné délky
 • zobrazovače v rastru: 12 (24) mm
 • napájení displejů je ze spínačů JS2
 • spotřeba na jedno číslo: max. 320 mW
 • rozměr desky: 21,5 × 44 (20 × 44,5) mm
  nahoru
  HOUK DESKA AKUSTICKÉ SIGNALIZACE
     
 •  
 • spolupracuje s deskou MX1
 •  
 • ovládá 2 nezávislé akustické návěsti
 •  
 • přímo může deska HOUK ovládat 2 piezosirény (150 mA, 5 V)
 •  
 • pro buzení výkonnějších akustických měničů deska obsahuje 2 relé s vyvedeným, napěťově volným přepínacím kontaktem (10 A, 250 V AC)
 •  
 • data i napájecí napětí přivádí konektor z desky MX1
 •  
 • výstupy na piezosirény a kontakty relé jsou na svorkách WAGO, které dovolují připojit vodiče do 2,5 mm2 průřezu
   Rozměr desky: 63,5 x 63,5 mm
  nahoru
  OPC-24 DESKA OPTICKÝCH ODDĚLOVAČŮ
     
 • slouží při sběru dvouhodnotových signálů z technologického procesu. Opticky odděluje až 24 signálů a upravuje jejich úroveň pro zpracování TTL obvody. Signály mohou být galvanicky vzájemně nezávislé nebo mohou mít společný kladný či záporný pól
 • napájení desky je možné volit propojkou jako interní (z navazující desky, např. PCL-722) nebo jako externí
 • vstupní svorkovnice WAGO je určena pro vodiče do 2,5 mm2 průřezu
 • standardní napětí vstupních obvodů: 24 V DC
 • možnost dodat desku OPC-24 i pro jiná napětí vstupních obvodů
 • vstupní proud: 5 mA
 • izolační napětí vstupních obvodů: 5000 V
 • stav každého vstupu je na desce signalizován červenou LED
 • výstupní signály jsou vyvedeny na 50pólový konektor pro plochý kabel a uspořádání signálů činí desku OPC-24 kompatibilní např. s deskami PCL-722 a PCLD-782B
 • montáž na DIN lištu
 • hmotnost desky včetně držáku na DIN lištu činí 0,15 kg
 • napájecí napětí desky: 5 V DC
 • spotřeba desky: max. 1 W
 • rozměr desky: 140 × 125 mm
  nahoru
  TMP DESKA PŘIJÍMAČŮ DMS, DO
 • slouží k příjmu telemechanizačních značek až pro 16 zařízení typu DMS, DMS-l nebo D0-100. Přijímače jsou vzájemně nezávislé a samostatně programovatelné.
 • deska je určena pro 8bitovou sběrnici ISA a v jednom počítači může být umístěno více desek TMP
 • izolační pevnost vstupních obvodů: 500 V
 • napájecí napětí desky : 5 V DC
 • spotřeba desky: 1,6 W
 • délka značky (pro DMS a DMS-l): 40, 80 nebo 128 bitů
 • nastavitelné přenosové rychlosti: 50, 100 nebo 200 Bd
 • rozměr desky: 115 × 338 mm (plná délka)
  nahoru
  TMB DESKA PŘIJÍMAČŮ A VYSÍLAČŮ
 • slouží pro příjem a generováni telemechanizačních značek zařízení typu DMS, DMS-l a D0-100. Obsahuje 2 přijímače a 4 vysílače těchto značek. Vysílače i přijímače jsou vzájemně nezávislé a samostatně programovatelné.
 • deska je určena pro 8 bitovou sběrnici ISA a v jednom počítači může být umístěno více desek TMB
 • nastavitelné přenosové rychlosti: 50, 100 nebo 200 Bd
 • délka značky (pro DMS a DMS-l): 40, 80 nebo 128 bitů
 • vstupy přijímačů i výstupy vysílačů jsou navrženy pro proudovou smyčku ±20 mA
 • izolační pevnost vstupních obvodů: 500 V
 • napájecí napětí desky : 5 V DC
 • spotřeba desky : 0,8 W
 • rozměr desky: 115 × 128 mm
  nahoru

  NAPIŠTE NÁM
  POPTÁVKA
  VYHLEDÁVÁNÍ

    

  KONTAKTY

  APEL s.r.o.
  Jiráskova 31
  506 01 Jičín
  tel.: 493 532 352
  e-mail: apel@apel.cz
  IČO 15055639
  AKTUALITY